និស្សិតជាង ១២០នាក់​បានចូល​រួមបារខែម​ខ្នាត​តូច​នៅក្រុងព្រះសីហនុ

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ កន្លង​ទៅនេះ ព្រិត្តិការណ៍​បារខែម​ខ្នាត​តូច​បាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​រលូន​ នៅពីរសាកលវិទ្យាល័យ​ផ្សេងគ្នា ក្នុង​ថ្ងៃជាមួយគ្នានោះ ដែល​មានអ្នក​ចូលរួម​ប្រមាណ​ជាង ១២០នាក់​ ។ វាគ្មិនពីររូប​បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ទាក់ទង​នឹងមូលដ្ឋាន​នៃបច្ចេកវិទ្យា ដូចមានខាងក្រោម ៖

ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឋិកាឆ្នាំ២០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យ បៀល​ប្រាយ ៖

IMG_1060

លោកនាយកសាកលវិទ្យាល័យ បៀល​ប្រាយ​មានចំណាប់អារម្មណ៍

 

ប្រធានបទ៖ “របៀបដំឡើង និងប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរលើទូរស័ព្ទ អែនដ្រយ ដោយមិនចាំបាច់កែប្រែប្រព័ន្ធដើម (រ៉ូត)” វាគ្មិន៖ ទួន សាម៉ន

ប្រធានបទ៖ “របៀបដំឡើង និងប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរលើទូរស័ព្ទ អែនដ្រយ ដោយមិនចាំបាច់កែប្រែប្រព័ន្ធដើម (រ៉ូត)” វាគ្មិន៖ ទួន សាម៉ន

ប្រធានបទ៖ “របៀបដំឡើងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទ Android, iOS និងការ ផ្ទុកទិន្នន័យលើពពក” ( Cloud Storage ) វាគ្មិន៖ ទួន សាម៉ន

ប្រធានបទ៖ “របៀបដំឡើងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទ Android, iOS និងការ ផ្ទុកទិន្នន័យលើពពក” ( Cloud Storage ) វាគ្មិន៖ ទួន សាម៉ន

ប្រធានបទ៖ “ស្វែងយល់ពីការវាយប្រហារ ដោយមេរោគកុំព្យូទ័រ នឹង  សុវត្តិភាពលើប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត” វាគ្មិន៖ ជី សុផាត

ប្រធានបទ៖ “ស្វែងយល់ពីការវាយប្រហារ ដោយមេរោគកុំព្យូទ័រ នឹង សុវត្តិភាពលើប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត” វាគ្មិន៖ ជី សុផាត

ភាពឆ្លាតវៃក្នុងការស្វែងរកឯកសាលើអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈ Google” វាគ្មិន៖ ជី សុផាត

 

ពេល​ល្ងាចថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង នឹងសេដ្ឋកិច្ច៖

IMG_1079

DSC_1136