របៀបបង្កើត​វេបសាយ​ដោយ​ប្រើ Drupal CMS

Meng Edethប្រធានបទ៖ របៀប​បង្កើត​វេបសាយ​ដោយ​ប្រើ Drupal CMS

អំពី​ប្រធានបទ៖ Drupal គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា​មួយ​ដែល​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​ងារ​ជាច្រើន​ដើម្បី​បង្កើត​វេបសាយ​មួយ​បាន​ប្រកប​ដោយ​ភាព​បត់​បែន និង​អាច​កែ​ប្រែ​បាន​តាម​បំណង។

អំពី​វាគ្មិន៖ លោក ម៉េង អេដែត ជា​ស្ថាបនិក​វេបសាយ http://homeofhelp.com មាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ជាមួយ​នឹង Drupal CMS ហើយ​លោក​ក៏​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ផងដែរ។