ស្វែងយល់ពី​លក្ខណៈពិសេសនៃ​ផែនទី Google Map

Lonh Sornប្រធានបទ៖ ស្វែងយល់ពី​លក្ខណៈពិសេសនៃ​ផែនទី Google Map

អំពី​ប្រធានបទ៖ Google Map មាន​ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នក?

  • ស្វែងរកទីកន្លែងណារមួយ​ដែល​អ្នកចង់រក ដូចជា ផ្សារ, ភោជនីដ្ឋាន, ផ្ទះសំណាក់, កន្លែងកំសាន្ត, ផ្លូវ…
  • ស្វែងរកទីតាំងដែលអ្នក​កំពុងស្ថិតនៅ
  • វាស់ពីទីតាំងមួយ​ ទៅទីតាំងមួយ​ទៀតបាន​យ៉ាងលឿន
  • Street view

អំពី​វាគ្មិន៖ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រ​នៅ​អង្គការគំរោងពុទ្ធិកប័ណ្ណាល័យកម្ពុជា និង​ជាមន្ត្រីជំនួយការ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាស្រុកទឹកឈូ (ខេត្តកំពត)។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះ ខ្ញុំបាន​ចូល​រួម​សិក្ខាសាលា​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដូចជា Open Event 2, Barcamp និង DevFest Phnom Penh ជាដើម និងជាម្ចាស់​ទំព័រ http://www.derm3neak.com/ ។