ការ​ណែនាំ​អំពី Android 4.4 KitKat

Thim Chanrithyប្រធានបទ៖ ការ​ណែនាំ​អំពី Android 4.4 KitKat

អំពី​ប្រធានបទ៖ នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ Google បាន​បញ្ចេញ​ជំនាន់​ថ្មី​របស់ Android គឺ​ជំនាន់ 4.4។ ជំនាន់​ថ្មី​នេះ មាន​រួម​បញ្ចូល​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍។ ប្រធានបទ​នេះ​នឹង​ណែនាំ​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​មុខងារ​ថ្មីរបស់ Android កំណែ 4.4 Kitkat ដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី។

អំពី​វាគ្មិន៖ ធីម ច័ន្ទរិទ្ធី គឺ​ជា​អតីត​សិស្ស Google Summer of Code
និង​ជា​ស្ថាបនិក moonOS ។ លោក​មាន​ជំនាញ​ផ្នែក Mobile Development។