កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ខ្មែរ​លើ​ទូរសព្ទ​ទំនើប

Vong Boreyប្រធានបទ៖ កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ខ្មែរ​លើ​ទូរសព្ទ​ទំនើប

អំពី​ប្រធានបទ៖ ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ​ការប្រើប្រាស់​ភាសាខ្មែរ​កាន់តែ​មាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ទៀត​នោះ ​កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នេះ​គួរតែ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ពេល​វាយ​បញ្ចូល​អក្សរ​ ។​ រាល់​ពាក្យ​ទាំងទ្បាយ​ដែល​ខុស​ សុទ្ធតែ​អាច​កែ​តំរូវ​ទ្បើងវិញ​តាមរយះ​ការជ្រើសយក​​ពាក្យ​ដែល​ផ្ដល់​យោបល់​ពីបញ្ជីពាក្យ​ ដោយផ្អែកលើវចនានុក្រមជួនណាត។

អំពី​វាគ្មិន៖ បូរីគឺជា Software Developer នៃគម្រោង​ Structuring Partnerships for an Innovative Communication Environment (SPICE)​ ដែលឧបត្ថមដោយ​អង្គការ USAID ។