វិធីសាស្រ្ដ​សរសេរ​រឿង​ខ្លី និង​រង្វាន់​អក្សរសិល្ប៍

Nhim Sokneaប្រធាន​បទ៖ វិធីសាស្ត្រសរសេរ​រឿង​ខ្លី និង​រង្វាន់​អក្សរសិល្ប៍

អំពី​ប្រធានបទ៖ បង្ហាញពីទូទៅភាពនៃការតែងនិពន្ធ ការសរសេររឿងខ្លី និងការជ្រើសរើស​ស្នាដៃ​របស់សមាគមអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤។

អំពី​វាគ្មិន៖ បរិញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ដ និង​វិទ្យា​សាស្រ្ដ​​សេដ្ឋកិច្ច និង​ជា​បុគ្គលិក​ផ្នែក​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​គម្រោង​នៃ​​សមាគម​អក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច។